Yat Kiralama / Tekne Kiralama

STD-101
başlangıç600 €

STD-1016 kabin

Standart

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
STD-102
başlangıç700 €

STD-1026 kabin

Standart

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
STD-103
başlangıç700 €

STD-103 6 kabin

Standart

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
STD-104
başlangıç650 €

STD-1048 kabin

Standart

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
STD-105
başlangıç600 €

STD-105 5 kabin

Standart

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
STD-107
başlangıç700 €

STD-1075 kabin

Standart

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Marmaris
STD-108
başlangıç800 €

STD-1088 kabin

Standart

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
STD-110
başlangıç500 €

STD-1103 kabin

Standart

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
STD-112
başlangıç485 €

STD-1124 kabin

Standart

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
STD-114
başlangıç650 €

STD-1146 kabin

Standart

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
STD-115
başlangıç700 €

STD-1156 kabin

Standart

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
STD 116
başlangıç800 €

STD 1168 kabin

Standart

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
KMF-202
başlangıç800 €

KMF-2026 kabin

Komfort

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
KMF-203
başlangıç800 €

KMF-203 5 kabin

Komfort

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
KMF-207
başlangıç900 €

KMF-207 6 kabin

Komfort

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
KMF-208
başlangıç900 €

KMF-208 7 kabin

Komfort

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
KMF-209
başlangıç1,150 €

KMF-2098 kabin

Komfort

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Marmaris
KMF-214
başlangıç700 €

KMF-2143 kabin

Komfort

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
KMF-221
başlangıç1,000 €

KMF-2218 kabin

Komfort

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
KMF-222
başlangıç900 €

KMF-222 8 kabin

Komfort

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
KMF-224
başlangıç800 €

KMF-2245 kabin

Komfort

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Göcek
KMF-227
başlangıç800 €

KMF-2274 kabin

Komfort

Min Kiralama
7 Gece
Marina
Fethiye
KMF-232
başlangıç900 €

KMF-2326 kabin

Komfort

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
LKS-301
başlangıç1,650 €

LKS-3018 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
LKS-302
başlangıç900 €

LKS-302 5 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
LKS-303
başlangıç2,700 €

LKS-303 8 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Marmaris
LKS-305
başlangıç1,400 €

LKS-3058 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Marmaris
LKS-306
başlangıç1,400 €

LKS-3068 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
LKS-307
başlangıç2,500 €

LKS-3078 kabin

Lüks

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
LKS-308
başlangıç1,400 €

LKS-308 6 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
LKS-309
başlangıç1,900 €

LKS-309 6 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
LKS-310
başlangıç1,400 €

LKS-310 8 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
LKS-311
başlangıç1,400 €

LKS-311 8 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
LKS-312
başlangıç1,900 €

LKS-3128 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
LKS-313
başlangıç1,100 €

LKS-3133 kabin

Lüks

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
LKS-314
başlangıç3,000 €

LKS-31410 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
LKS-315
başlangıç4,285 €

LKS-315 14 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
LKS-316
başlangıç1,785 €

LKS-316 8 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
LKS-317
başlangıç1,150 €

LKS-317 5 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
LKS-318
başlangıç3,240 €

LKS-31812 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Marmaris
LKS-319
başlangıç1,400 €

LKS-319 6 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
LKS-320
başlangıç1,400 €

LKS-320 6 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
LKS-321
başlangıç1,650 €

LKS-3216 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
LKS-322
başlangıç900 €

LKS-3223 kabin

Lüks

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
LKS-323
başlangıç1,300 €

LKS-3238 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Marmaris
LKS-324
başlangıç1,300 €

LKS-324 8 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Marmaris
LKS-325
başlangıç900 €

LKS-3254 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
 LKS-326
başlangıç1,400 €

LKS-3264 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
LKS-327
başlangıç1,400 €

LKS-327 5 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
 LKS-328
başlangıç1,150 €

LKS-328 8 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
LKS-331
başlangıç1,400 €

LKS-3315 kabin

Lüks

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
LKS-332
başlangıç1,150 €

LKS-332 4 kabin

Lüks

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
LKS-333
başlangıç1,400 €

LKS-3336 kabin

Lüks

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Göcek
LKS-334
başlangıç1,400 €

LKS-3348 kabin

Lüks

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
LKS-335
başlangıç1,150 €

LKS-3356 kabin

Lüks

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
LKS-338
başlangıç1,150 €

LKS-3385 kabin

Lüks

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Göcek
LKS-340
başlangıç1,150 €

LKS-3406 kabin

Lüks

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
LKS-341
başlangıç1,400 €

LKS-3416 kabin

Lüks

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
LKS-342
başlangıç1,400 €

LKS-3426 kabin

Lüks

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Marmaris
LKS-343
başlangıç1,400 €

LKS-3436 kabin

Lüks

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Marmaris
LKS-344
başlangıç1,785 €

LKS-3445 kabin

Lüks

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
LKS-345
başlangıç1,150 €

LKS-3458 kabin

Lüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
LKS-346
başlangıç1,400 €

LKS-3466 kabin

Lüks

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Marmaris
LKS-348
başlangıç1,150 €

LKS-3484 kabin

Lüks

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
LKS-349
başlangıç1,145 €

LKS-3494 kabin

Lüks

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
LKS-350
başlangıç2,985 €

LKS-3506 kabin

Lüks

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
LKS-351
başlangıç1,150 €

LKS-3518 kabin

Lüks

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Marmaris
LKS-352
başlangıç1,750 €

LKS-3525 kabin

Lüks

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
LKS-353
başlangıç9,000 €

LKS-3538 kabin

Lüks

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Bodrum
LKS 354
başlangıç1,500 €

LKS 3548 kabin

Lüks

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Bodrum
VIP-401
başlangıç2,100 €

VIP-4015 kabin

VIP Delüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
VIP-402
başlangıç6,900 €

VIP-402 4 kabin

VIP Delüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye
VIP-403
başlangıç6,900 €

VIP-4036 kabin

VIP Delüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Marmaris
VIP-404
başlangıç4,900 €

VIP-4046 kabin

VIP Delüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Marmaris
VIP-405
başlangıç2,900 €

VIP-4056 kabin

VIP Delüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Marmaris
VIP-406
başlangıç2,250 €

VIP-4066 kabin

VIP Delüks

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Marmaris
VIP-407
başlangıç5,000 €

VIP-407 5 kabin

VIP Delüks

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Marmaris
VIP-408
başlangıç1,650 €

VIP-4084 kabin

VIP Delüks

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye
Kaya Yachting